Tratec Koab har produsert verktøy for Opp Kraftledningstjenester AS i en årrekke.

De ønsket at vi skulle produsere markørmonteringskurven etter flere andre vellykkede prosjekter.

I forbindelse med testprosjekt med Statnett var tidsfristene korte. Etter design og beregning hos Tratec Agdermaskin ble kurven bygget i henhold til tegninger og beskrivelser ved vårt verksted på Birkeland.

Tratec Koab produserte kurven innen gitt tidsfrist til avtalt kost.
Kurven ble sertifisert i henhold til gjeldenede standarder.

Kunder er Hydro, Saint-Gobain, Uldal, Elkem, Nikkelverk, EB og Scanflex.

Get in touch

Kai Reidar Imenes
Kai Reidar Imenes
Production/service Birkeland
+47 41 68 01 28

Work with us?

We are eager to help you with your project.  

Get in touch