Erstatting av gammel teknologi

Mange eldre boliger med vannbåren varme fyres med olje. I mange tilfeller begynner oljekjelene å bli gamle, og fyringsolje blir fra 2020 forbudt. Eier av eneboligen tok kastet derfor ut oljekjelen og satset på fornybar energi.
Erstatting av gammel teknologi

Eneboligen i Lyngdal er fra 1965, og ble varmet opp av en oljekjele. I2015 moderniserte eierne oppvarmingen, og nå går det av seg selv.

Eldre hus med oljefyring kan redusere oppvarmingskostnadene sine kraftig ved bytte til varmepumper. I tillegg er det varslet et forbud mot bruk av fossil olje som oppvarmingsmetode fra 2020, noe som gjør at flere og flere anlegg fases ut.

I den 50 år gamle boligen ble radioatoranlegget beholdt. Det som er viktig ved slike anlegg er at det gjennomspyles, renses og at det monteres nødvendige filter for et driftsikkert anlegg.

Oljekjelen står igjen i tilfelle strømbrudd, og kan bypasses inn på anlegget. Eierne er svært fornøyd med den moderne varmepumpen, og liker spesielt godt at de nå ikke trenger å tenke på fyring lenger. Oppvarmingen går av seg selv!


Get in touch

Odd Arne Reiersen
Odd Arne Reiersen
Avdelingsleder rør
+47 91 65 84 73

Work with us?

We are eager to help you with your project.  

Get in touch

More reference cases