Optimal varmeøkonomi

En enkelt luft-vann varmepumpe varmer opp 996 m2 grisehus med gulv varme. Fjøset får god varmeøkonomi, og grisene behagelige oppvekstvilkår.
Optimal varmeøkonomi

I grisehus er god varme svært viktig spesielt i perioder med grisunger. Fjøset har derfor gulvvarme og behov for god og stabil varme.

Bygget kommer opprinnelig som moduler med elektrisk drift, men eier og drifter ville ha et mer økonomisk og fremtidsrettet varmesystem. Fjøset er på nesten 1.000 m2 og rommer 750 griser. Den vannbårne gulvvarmen skaper et godt og stabilt miljø for grisene. Når det kommer grisunger settes temperaturen i gulvet til 30C, og senkes deretter ettersom de blir større.

Bygget er stort og det er stor besparelse ved å bruke fornybar energi fremfor strøm. Valget falt derfor på en stor luft-vann varmepumpe, EcoAir 120. Inne i fjøset står en EcoTerm 300E21. Varmepumpen fungerte så bra på egenhånd at sikringene på tilskuddselementet er koblet vekk, slik at modulen kun fungerer som en lagertank. Dette holder i massevis i de årene anlegget har vært i drift.

Anlegget har gått problemfritt siden oppstart, og eier er fornøyd med et helt annet varmeregnskap en tilsvarende enheter med elektrisk oppvarming.Get in touch

Odd Arne Reiersen
Odd Arne Reiersen
Avdelingsleder rør
+47 91 65 84 73

Work with us?

We are eager to help you with your project.  

Get in touch

More reference cases