ALCOA MOSJØEN

Tratec Norcon inngikk avtale med Alcoa Lista i 2021. I 2022 ble avtalen utvidet til også å gjelde Alcoa Mosjøen. Vårt kontor i Trondheim, i samarbeid med kontoret i Farsund, har ansvaret for den delen som omhandler Mosjøen.
ALCOA MOSJØEN

Hovedoppgaven er å delta på vegne av ITAS-avdelingen inn mot Alcoas pr prosjekt- og driftsorganisasjon.

Utvikle Alcoas automasjonsløsninger og komme med innspill og muligheter for forbedringer og fremtidsrettede løsninger som vil forbedre de systemene som de har på Alcoa.

Her jobber vi innen SCADA/HMI, PLS, SQL-servere og Høynivå-programmering.

Tratec Norcon har mange spennende prosjekter for prosessindustrien. Vi har komplette prosjektleveranser samt oppgradering av eksisterende automasjonssystemer.

Vårt personell har spisskompetanse på følgende områder:

  • Vision-kvalitetskontroll
  • Robotceller
  • Styresystemer/PLS/HMI (Siemens og Rockwell)
  • Modifikasjoner og oppgraderinger
  • Installasjon og igangkjøring

Get in touch

Øystein Netland
Øystein Netland
Director business development
+47 90 91 27 71

Work with us?

We are eager to help you with your project.  

Get in touch