HMS, QA og samfunnsansvar i Tratec

Vi i Tratec ønsker at vårt selskap skal være et sikkert sted å arbeide, og at våre ansatte skal trives på jobb. Dette er vårt fundament for å kunne levere de beste løsningene, til riktig kvalitet og pris.

Når trivselen er god, er også prestasjonene gode. Sikkerheten skal være i fokus, og vi har alle et ansvar for hverandres og egen sikkerhet i jobbhverdagen. Hos Tratec skal det være godt og sikkert for alle å være på jobb.

Helse, miljø og sikkerhet

Alle ansatte i Tratec er forpliktet til å vise aktsomhet ved å ta vare på seg selv, kollegaer og det ytre miljøet. Vi mener at alle skader og ulykker kan forebygges ved kontinuerlig forbedre vår sikkerhetsholdning, utføre arbeidet sikkert, ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø og ta vare på det ytre miljøet for fremtidige generasjoner. Dette er mulig gjennom proaktivt støtte synlig HMS lederskap som er tøff nok til å sette krav og forventinger til ansattes sikkerhetsholdninger. Vi er alle forpliktet til å rapportere og ta ansvar for situasjoner som innebærer risiko for sikkerhet, helse og det ytre miljø. Vi i Tratec jobber kontinuerlig med forbedring av forholdene på arbeidsplassen slik at det blir et sikkert sted å arbeide og våre ansatte skal trives på jobb. Når beslutninger tas og prosesser settes i gang skal dette være med en trygghet på at HMS er ivaretatt i alle ledd. Vi ønsker å vise våre ansatte, våre kunder og omgivelser at dette har høy prioritet hos oss.

Kvalitetssikring

Vi i Tratec mener at feil kan unngås ved kontinuerlig utvikle gode holdninger til kvalitet for alle ansatte. Våre kunder og samarbeidspartnere skal stole på at vi leverer riktig kvalitet på våre produkter og tjenester. For oss betyr det at vi har nødvendig kompetanse for å kunne tilby gode nok løsninger, gode produkter og tjenester til konkurransedyktige priser. Det vil i praksis innebære at vi stadig utvikler og forbedrer våre prosesser med kontinuerlig utvikling av kvalitetssystemet. Prosjekter gjennomført av Tratec skal være et kvalitetsstempel for et godt gjennomført prosjekt. Vi setter høye krav til oss selv for at kundene skal bli fornøyd. Flere av selskapene i Tratec er sertifisert i henhold til internasjonale standarder som ISO 9001, EN 1090, NS EN ISO 3834 og andre bransjestandarder.

Samfunnsansvar

I Tratec handler samfunnsansvar om hvordan verdiskaping skjer og at vi produserer varer og tjenester på en lønnsom, ansvarlig og bærekraftig måte. Vår virksomhet innrettes slik at den ikke forringer muligheten for at den samme virksomheten også i fremtiden kan drives lønnsomt med grunnlag i de samme naturressursene, og med støtte fra samfunn og alle ansatte. Vi jobber med samfunnsansvar fordi det gir oss oversikt over risiko knyttet til politiske, sosiale og miljømessige forhold. Problemer knyttet til dette kan forebygges eller løses og nye forretningsmuligheter kan åpne seg. Vi er en bedrift der våre medarbeidere er stolte av og motivert til å jobbe for.

Vi har følgende kjerneområder for samfunnsansvar:

  • Menneskerettigheter – respektere menneskeverdets ukrenkelighet.
  • Arbeidsliv – sørge for anstendige og sikre arbeidsforhold.
  • Miljø – unngå skadelig miljøpåvirkning og bidra til en bærekraftig utvikling.
  • Anti-korrupsjon – motvirke korrupsjon i alle former.
  • Samfunn– bidra positivt til det omkringliggende samfunnet.

Snakk med oss

Jakob Holberg
Jakob Holberg
QA og HMS Leder
+47 97 09 68 39