Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Tratec behandler personopplysninger i samsvar med GDPR.

Tratec AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de. Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet: https://www.tratec.no/


Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

Kontaktinformasjon til de besøkende på vår hjemmeside:

 • Adresse
 • telefonnummer
 • epostadresse
 • Kundeaktivitet: Lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon, samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.


Cookies:

se vår informasjon om bruk av cookies her:


Personopplysningene samles inn direkte fra deg gjennom informasjon du oppgir til oss og i forbindelse med at du bruker vår hjemmeside og dens funksjoner.


Hvordan vi bruker personopplysningene:

 • Tilpasset brukeropplevelse. Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.


Dine rettigheter.

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på post@tratec.no.

 • Rett til innsyn i egne opplysninger. Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.
 • Rett til korrigering av personopplysninger. Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
 • Retten til sletting av personopplysninger. Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.
 • Begrensning av behandling av personopplysninger. I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller ved reservasjoner på vår hjemmeside.
 • Protestere mot en behandling av personopplysninger. Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller ved reservasjoner på vår hjemmeside.
 • Dataportabilitet. Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.
 • Du kan klage på vår behandling av personopplysninger. Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.


Denne personvernerklæringen er basert på en mal for personvernerklæring fra gdprcontrol.no

Personvernsinnstillinger

Tilgang til din data

Fyll ut skjemaet for å be om tilgang til dataene dine. Vi bruker e-posten din til å behandle denne forespørselen.

Access to my data
Access to my data
Delete my data
Change my data

Snakk med oss

Tommy Almedal
Tommy Almedal
IKT Driftsleder
+47 95 83 79 78
Jakob Holberg
Jakob Holberg
QA og HMS Leder
+47 97 09 68 39