Tratec Solutions

Teknologi- og servicebedrift som leverer systemer for håndtering av bulkmateriale i industrien, bagasje på flyplasser og postpakker.

Nodeland, Stavanger

Vi leverer

Snakk med oss

Trond Robstad
Trond Robstad
Daglig leder
+47 90 78 98 80
Rune Støylen
Rune Støylen
Leder service & ettersalg
+47 90 99 09 39
Jørgen Smith
Jørgen Smith
Salg Industri
+47 94 82 59 01
Martin Haga
Martin Haga
Driftssjef/ COO
+47 91 31 43 01
Eller ring oss på Sentralbord +47 38 18 90 00. Servicetelefon: +47 47 67 72 22
Vis flere ansatte

  • Besøk: Spjotnesvegen 32, 4645 Nodeland | Avd. Stavanger: Koppholen 25 4313 Sandnes
  • Post: Postboks 13, 4685 Nodeland, Norway
  • Facebook

Om Tratec Solutions

Tratec Solutions er en teknologi- og servicebedrift som leverer produkter og systemer for håndtering av bulkmateriale for prosessindustri, pukk og grus, brensel, avfall og slam.

Selskapet har også ledende markedsposisjoner innen produksjon av anlegg for pakkepostsortering og bagasjehåndtering til flyplasser.

Tratec Solutions består av rundt 70 høyt kvalifiserte medarbeidere som holder til på Nodeland i Songdalen kommune og på Forus i Stavanger, og er et resultat av en sammenslåing av kompetansemiljøene i Tratec Agdermaskin og Tratec Aanestad.

Tratec Agdermaskin AS ble etablert i 1948, og har gått fra å levere enkle maskiner til å produsere store, komplekse systemer for transport, lagring og behandling av bulkmateriale. Selskapet driver også med vedlikehold og klassing av offshorerigger, i tillegg service og vedlikehold av maskiner og utstyr for industrien.

Tratec Aanestads historie strekker seg tilbake til 1942, da Arne Aanestad Mekaniske Verksted ble etablert. Under navnet Roxel Energy ble bedriften slått konkurs høsten 2020. Tratec-konsernet overtok konkursboet, gjeninnsatte alt nøkkelpersonell og fusjonerte virksomheten inn i Tratec Solutions. Miljøet på Forus er ledende på levering av anlegg for pakkepostsortering og bagasjehåndtering til flyplasser.

Spesialkompetanse, sertifikater og betingelser

Tratec Solutions leverer store, komplekse systemer for transport, lagring og behandling av bulkmateriale. Bedriften besitter unik kompetanse innen fagområdet.

Vi har anerkjente bulkhåndteringssystemer for bl.a. smelteverk, sementfabrikker, forbrenningsanlegg, kjemikaliefabrikker, kullkraftverk, pukk og grusverk.Tratec Agdermaskin er sertifisert av Det norske Veritas i henhold til NS-EN ISO 9001.

Se sertifikat NS-EN ISO 9001

Se vår kvalitetspolicy

Kvalitet Og Ytre Miljø Policy

Les om HMS, QA og samfunnsansvar i Tratec

General Condition of Purchase Tratec Solutions

Her finner du oss