Elektriker 

En av de viktigste stillingene i dagens samfunn!
Elektriker 

Hva er en elektrikers rolle?

En elektriker er en fagarbeider som jobber med å bygge og vedlikeholde de fleste typer elektriske lavspenningsinstallasjoner.

Elektrikere kan jobbe med et bredt spekter av installasjoner. Alt avhengig av hva man selv ønsker å arbeide med. Mange elektrikere arbeider for eksempel med alt i fra boliger, næring og industri til store kraftproduksjonsanlegg, landbruk, skip, og olje- og gassinstallasjoner. Mulighetene er mange.

Det å arbeide som elektriker kan være et fysisk krevende yrke, som krever at man er i god form. En elektriker bør også ha teknisk innsikt og interesse, samt ha gode kommunikasjonsevner.


Hvorfor bli elektriker?

Elektro er et yrke som er i høy etterspørsel, noe som gir gode jobbmuligheter. Det er også en yrkesvei hvor man har muligheter for å jobbe seg opp til for eksempel ledende stillinger på sikt. Med fagbrev i elektro er det flere muligheter for videreutdanning på fagskole, høyskole eller universitet. Her kan du for eksempel gå veien videre som ingeniør eller som fagtekniker. Som fagtekniker eller ingeniør, så kan du gå videre å bli “faglig ansvarlig” hvor man for eksempel kan starte en egen elektrobedrift, eller være kvalifisert til en rekke ledende stillinger innenfor ditt fagområde.


En av de viktigste stillingene i dagens samfunn.

I et moderne samfunn er en elektrikers rolle svært viktig. Elektrikere utfører viktige tjenester som å sikre at våre bygninger og anlegg er trygge og funksjonelle. De fleste av oss tar elektrisiteten vi har rundt oss for gitt, men elektrikere gjør en viktig jobb med å sørge for at våre hjem og bedrifter er sikre og fungerer effektivt.


Hvem skal du ringe når din elbil-lader slutter å fungere?

Get in touch

Sentralbord Tratec Teknikken
Sentralbord Tratec Teknikken

+47 91 65 84 84

Work with us?

We are eager to help you with your project.  

Get in touch

More reference cases