Kontroll- og Overvåkingssystemer

Optimalisering og effektivisering i Prosess industrien
Kontroll- og Overvåkingssystemer

Prosessindustrien er i stadig endring og har behov for oppgradering av sine anlegg og systemer for å effektivisere deres produksjon. Tratec Norcon har meget høy kompetanse fra ulike prosjekt innen dette området og våre løsninger gir kundene kontroll over prosess og produksjon. Vårt personell innehar bred kunnskap og forståelse etter flere års erfaring fra ulike anlegg innen Prosessindustrien.

Våre kunder er bl.a. Returkraft, GE Healthcare, Alcoa Lista og - Mosjøen, Alloc,

Driftsrapport

Tratec Norcon tilbyr en gjennomgang av hvert enkelt anlegg for å se på hvor det burde settes inn tiltak for å få bort "flaskehalser". Denne gjennomgangen resulterer i en rapport som kan være et verktøy for videre arbeid. Her vil man kunne avdekke hvor i prosessen man bør sette inn tiltak eventuelt få inn nytt. Det kan være i forbindelse med å øke driftsstabiliteten og endre levetidskostnader, eller forbedre produktene med å bytte til nyere versjoner og typer.

OEE

Det kommer stadig nye og bedre modeller for å bedre produktiviteten. Ved en effektiv og riktig automatisering vil dette gi et godt grunnlag for å beregne OEE tallet. Flaskehalser i produksjonen blir synlige. Tratec Norcon kan gi kunden den optimale automatiseringen som vil øke produksjonene og kvaliteten. Dette gjør igjen at bedriften blir mer konkurransedyktig. Tratec Norcon benytter kun utstyr fra anerkjente leverandører. Dette, sammen med vår kunnskap, vil gi kunden en driftssikker og fremtidsrettet løsning.

Overvåking

Tratec Norcon kan tilby en helhetlig løsning innen styring- og overvåking av prosessene i en prosessindustribedrift. Gjennom integrering av ulike system mot et SCADA-system vil man kunne sikre en høy grad av kontroll over produksjonen. Dette vil føre til en langt enklere og mer oversiktlig hverdag og økt konkurranseevne. Tratec Norcon baserer sitt SCADA-system på Siemens WinCC OA. På dette systemet innehar vi i dag landets tyngste kompetansemiljø og vi er Premium Solution Partner på dette produktet. Siemens WinCC OA er åpent og svært fleksibelt og kan benyttes på alle ypper anlegg fra små stand-alone systemer til store redundante systemer. For mer informasjon kan du se på referansen om WinCC OA

Robotisering

Robotisering er på full fart inn i norsk næringsliv. Dette er virkeligheten som vi må ta del i for å kunne være konkurransedyktige i forhold til våre konkurrenter i inn- og utland. Tratec Norcon har meget nøy kompetanse innen programmering av roboter. Vi er partner med Robot Norge og det gjør oss til en av de fremste leverandører innen implementering av robotiserte produksjonslinjer for industrien. Vårt personell innehar en meget høy kompetanse på dette feltet. Les gjerne mer på referansen Robotisering.

Snakk med oss i Tratec Norcon om du ønsker en gjennomgang av din bedrift eller ønsker å se på muligheter for å automatisere og/eller effektivisere anleggene/systemene i bedriften!

Snakk med oss

Øystein Netland
Øystein Netland
Direktør forretningsutvikling
+47 90 91 27 71

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser