Statens Vegvesen region Sør – Nordre Vestfold

Prosjektet med Rammeavtale og SRO delen bestod i levering av skiltstyreskap, nettverksutstyr og PLS for styring av nye variable fartsgrenseskilt langs E18 i nordre Vestfold.
Statens Vegvesen region Sør – Nordre Vestfold

Nordre Vestfold for Tratec Norcon består av 3 deler:

 • Rammeavtale med SVV på programmering av toppsystem (SCADA) og slutt test mot SRO leverandør.
 • SRO: PLS, nettverk og programmering. Denne var utlyst på Doffin og vi har skrevet kontrakt med SVV.
 • Kamera og AID. Denne leveransen går mot One Nordic.

Prosjektet med Rammeavtale og SRO delen bestod i levering av skiltstyreskap, nettverksutstyr og PLS for styring av nye variable fartsgrenseskilt langs E18 i nordre Vestfold.

Dette prosjektet pågår og skal først avsluttes desember 2017. Prosjektet består av seks doble tunneler.

Skiltstyring er implementert i WinCC OA. En del av prosjektet innbefatter også interface mot eksisterende PLS’er i en del av tunnelene på strekningen.

Prosjektet med Rammeavtalen og SRO delen består av følgende:

 • Levering av 26 nye skap for skiltstyring
 • Levering av sentral PLS (Allen Bradley, ControlLogix) for styring av skiltene, samt interface mot eksisterende utsyr i tunneler.
 • Konfigurasjon av OPC server
 • Utarbeidelse av skjermbilder på fylkesserver i Vestfold
 • Integrasjon mot servere på VTS
 • Utarbeidelse av trafikkplaner for styring av skilt
 • Test og igangkjøring av nytt anlegg mot VTS

Prosjektgjennomføring:

 • Utarbeidelse av objektliste og konfigurering av OPC server
 • Programmering av PLSer og skjermbilder
 • Konfigurering av trafikkplaner

Snakk med oss

Bent-Ståle Johansen
Bent-Ståle Johansen
Salg og marked Samferdsel
+ 47 91 13 79 85

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser