VÅRE BÆREKRAFTSMÅL

Vi tar ansvar for å utvikle et grønnere og mer bærekraftig samfunn

Som et av Sørlandets største industrikonsern tar vi ansvar for å utvikle et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Våre bærekraftstiltak er tuftet på et utvalg av FNs bærekraftsmål. Alle selskapene i Tratec konsernet arbeider etter disse tiltakene, slik at vi sammen oppfyller vårt samfunnsansvar. – Sammen skaper vi verdier!


I Tratec prioriterer vi følgende tiltak innenfor FNs bærekraftsmål:


GOD UTDANNING:

Tratec-ansatte er kjent for å ha en sterk faglig kompetanse, fordi vi lever av å levere høy kvalitet. Derfor følger alle våre selskaper en grundig kompetansematrise og opplæringsplan, som jevnlig avdekker vårt interne kompetansebehov. Vi tilbyr våre ansatte kurs, videreutdanning og sertifisering. Vi tilrettelegger også arbeidshverdagen slik at alle som arbeider i en Tratec-bedrift har tilgang på inkluderende opplæring av god kvalitet.

Vi er en lærebedrift som årlig tilbyr våre lærlinger relevant opplæring innen våre mange fagområder.

Tratec ansetter personer med hull på CV-en og vi organiserer egen sveiseopplæring i samarbeid med NAV. Vi strekker oss langt, for å gi noen en ny sjanse i arbeidslivet.


Målsetting 2023 – 2025:

Tratec skal i årene som kommer fortsette å arbeide med kompetansekartlegging og kompetanseheving blant våre ansatte. Vi skal også fortsette vårt tette samarbeide med NAV, slik at flere får en ny sjanse i arbeidslivet.LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE:

I dagens samfunn er det dessverre få kvinnelige søkere til yrkesfaglige stillinger. Dette er en trend vi ønsker å snu! Vi ønsker å få frem at våre yrkesrettede stillinger er et inkluderende arbeidsmiljø for både kvinner og menn. Derfor deltar vi aktivt på utdanningsmesser og samarbeider med utdanningsinstitusjoner. Vi vil belyse de mange fordelene det er ved å velge yrkesfaglig utdanning

Målsetting 2023 – 2025:

Tratec setter søkelyset på de positive fordelene med et kjønnsbalansert, industrielt fagmiljø. Det gjør vi via vår egen kommunikasjon og i samarbeid med utdanningsinstitusjoner.


ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST:

I Tratec tar vi ingen snarveier når det gjelder å skape arbeidsplasser av god kvalitet.

De fleste av våre ansatte er organisert, noe vi også oppfordrer til, og vi har et arbeidsmiljøutvalg med høyt fokus på sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen. Vi følger til enhver tid gjeldende lover og standarder for Norsk Industri.

Vi stiller også strenge krav til at våre underleverandører skal følge gjeldende lover og standarder for anstendig arbeid. Derfor reviderer vi nye leverandørers arbeidsforhold og HMS-rutiner. Vi gjennomfører jevnlige kontroller på utleid personell og undersøker at det foreligger en frihandelsavtale i land vi samarbeider med.

Les mer om hvordan vi i ivaretar gode HMS-rutiner.

Målsetting 2023 – 2025:

Tratec skal bruke åpenhetsloven til å ytterligere evaluere arbeidsforholdene hos eksisterende og nye leverandører i leverandørkjeden vår. Slik skal vi til enhver tid, ha kontroll på at våre underleverandører ivaretar sine arbeidstakere.

Tratec skal også ivareta de gode rutinene for HMS- og sikkerhetskontroller, slik at vi i årene fremover kan opprettholde vår «0-visjon» på antall skader.
STOPPE KLIMAENDRINGENE:

Alle selskapene i Tratec-konsernet arbeider aktivt for å redusere vårt totale klima- og miljøavtrykk. Vi har i løpet av de seneste årene utbedret våre kontorlokaler med miljøvennlige løsninger. Vi har også byttet ut deler av bilparken med elbiler, samt oppgradert vårt produksjonsanlegg. Det blir nå oppvarmet med energi fra et gjenvinningsanlegg for termisk varme.

Vi har jevnlige gjennomganger av hvilke nåværende produkter eller prosesser vi kan erstatte med mer miljøvennlige og energieffektive løsninger.

Les om hvordan vi oppgraderte et av våre kontorbygg med et solcelleanlegg.

Les om hvordan vi gjør om vårt avfall til sekundær økonomi

Målsetting 2023 – 2025:

Tratec skal innen 2025 måle sine miljøtiltak gjennom hele verdikjeden, samt bygge opp en sterkere kompetanse internt på installasjoner med grønn-energi.
Snakk med oss

Bent-Ståle Johansen
Bent-Ståle Johansen
Konsernsjef
+47 91 13 79 85
Geir Vestbø
Geir Vestbø
Økonomisjef
+47 90 72 36 64
Jakob Holberg
Jakob Holberg
QA og HMS Leder
+47 97 09 68 39