Hva er laderett?

Lovendringen innebærer at alle som har rett til parkering i borettslaget, har rett til å sette opp ladepunkt.
Hva er laderett?

Laderett omhandler retten til lading av elbil og ladbar hybridbil, som nå er lovfestet, både for sameier og borettslag.

Beboere i borettslag og sameier, har nå fått like rettigheter til å lade elbilen sin hjemme, som personer med enebolig. Endringen i borettslagsloven ble vedtatt i Stortinget 24. november 2020.

Lovendringen innebærer at alle som har rett til parkering i borettslaget, har rett til å sette opp ladepunkt.

For å sikre at man installerer anlegg med nok kapasitet til flere, kan dere benytte vår ekspertise til å finne en god, felles lade-løsning, som fungerer for alle i borettslaget.

En god fellesløsning som er godt planlagt, vil bli billigere og bedre for alle på sikt.

Vi Tratec Teknikken har god erfaring med ladeløsninger til borettslag og sameier. Ta kontakt med oss i dag, så hjelper vi dere med å finne den beste løsningen tilpasset deres lade-behov!

Snakk med oss

Sentralbord Tratec Teknikken
Sentralbord Tratec Teknikken
Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Mandal, Kristiansand
+47 91 65 84 84

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser