Vårt samfunnsansvar

- En del av vårt overskudd skal bidra til å hjelpe mennesker som trenger hjelp.
Vårt samfunnsansvar

Det er mange i verden som ikke har det like bra som oss, og for Tratec Teknikken er det viktig å kunne bidra til å bedre levevilkårene til de som lever i fattigdom. Hovedmålet med vår støtte er "hjelp til selvhjelp", blant annet gjennom utdannelse, slik at de som får støtte selv kan skaffe seg inntekt og sikre en bedre fremtid for seg og sine familier.

Bakgrunn for prosjektet:

Anuradhapura, som ligger i tørrværssonen omtrent 200 kilometer nord for Colombo, er et av de mest sårbare distriktene på Sri Lanka. Hovedinntekten til folk i Anuradhapura er jordbruk, og hovedavlingen deres består av ris.

Landbruksproduksjonen i området påvirkes jevnlig av flere ytre faktorer, som blant annet langvarig tørke, mangel på kjemisk og orga-nisk gjødsel, uventet kraftig regn og flom.

Uventet tap i landbruksproduksjonen har en direkte negativ innvirkning på folks inntekt.

Med bidrag fra Sørlandets Elektro Engros:

Med bidrag fra Sørlandets Elektro Engros opprettholder vi Tratec Educational Center, som hjelper ungdommer på Sri Lanka forbedre sin arbeidsevne og sine sosiale ferdigheter.

Tiltak og resultater:

  • Vi tilbyr opplærings fasiliteter for minst 100 fattige studenter fra Anuradhapura- distriktet og andre distrikter.
  • Underviser i livsmestring og engelske kommunikasjonsferdigheter for å forbedre elevenes kapasitet.
  • Fremmer bærekraftig inntektsgenerering fra tilgjengelige ressurser i opplærings- avdelingene, ved å utnytte deres kapasitet til kommersielle formål (f.eks. kjøretøy-reparasjoner, dreiebenkarbeid, sveising, jernfremstilling osv).


Bærekraftige prosjekter:

Prosjektene vi støtter er varierte, men fellesnevneren er at dette ikke er nødhjelp, men hjelp til selvhjelp. Vi er opptatt av at prosjektene er bærekraftige ved at de drives selv, og ikke er avhengig av kontinuerlig bistand. Vår støtte går ikke til administrasjon, men til stipender slik at de som ellers ikke hadde hatt mulighet for en utdannelse nå kan få dette.

Vi støtter flere prosjekter; blant annet en yrkesskole med elektrikerlinje, mekanikerlinje og snekkerlinje. Et annet prosjekt er Mosvold Education Centre som tilbyr 1 års kurs i bla baking, IT, frisør, sying, samt i lederskap, etikk og verdier.

Når studentene er ferdig med utdannelsen får de offisielle papirer på dette, og er dermed i stand til å starte sine egne bedrifter.

Arbeidet preges av en sterk gründerånd hvor studentene gjerne starter i lære hos en bedrift, men ganske raskt starter sine egne bedrifter.


Tratec Teknikken AS har hele tiden vært bevist på at en del av overskuddet vårt skal bidra til å hjelpe mennesker som trenger hjelp. Dette ser vi på som en del av vårt samfunnsansvar! - Daglig Leder, Olav Magne Olsen.

Snakk med oss

Sentralbord Tratec Teknikken
Sentralbord Tratec Teknikken
Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Mandal, Kristiansand
+47 91 65 84 84

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser