Vårt samfunnsansvar

En bedre hverdag
Vårt samfunnsansvar

Det er mange i verden som ikke har det like bra som oss, og for Tratec Teknikken er det viktig å kunne bidra til å bedre levevilkårene til de som lever i fattigdom. Hovedmålet med vår støtte er "hjelp til selvhjelp", blant annet gjennom utdannelse, slik at de som får støtte selv kan skaffe seg inntekt og sikre en bedre fremtid for seg og sine familier.
Via Berggård Amundsen AS og Sørlandet Elektro Engros støtter vi flere spennende prosjekter i Sri Lanka.

Bærekraftige prosjekter Prosjektene vi støtter er varierte, men fellesnevneren er at dette ikke er nødhjelp, men hjelp til selvhjelp ved at vi støtter utdannelsen til personer slik at de får mulighet til å skaffe seg arbeid og inntekt for å sikre en bedre fremtid for seg, sine familier og samfunnet rundt. Vi er opptatt av at prosjektene er bærekraftige ved at de drives selv, og ikke er avhengig av kontinuerlig bistand. Vår støtte går ikke til administrasjon, men til stipender slik at de som ellers ikke hadde hatt mulighet for en utdannelse nå kan få dette.


Ulike prosjekter
Vi støtter flere prosjekter; blant annet en yrkesskole med elektrikerlinje, mekanikerlinje og snekkerlinje. Et annet prosjekt er Mosvold Education Centre som tilbyr 1 års kurs i bla baking, IT, frisør, sying, samt i lederskap, etikk og verdier. Når studentene er ferdig med utdannelsen får de offisielle papirer på dette, og er dermed i stand til å starte sine egne bedrifter. Arbeidet preges av en sterk gründerånd hvor studentene gjerne starter i lære hos en bedrift, men ganske raskt starter sine egne bedrifter.

Tratec Teknikken AS har hele tiden vært bevist på at en del av overskuddet vårt skal bidra til å hjelpe mennesker som trenger hjelp. Over mange år har vi nå bidratt via Sørlandet Elektro Engros til å hjelpe et betydelig antall familier til en bedre hverdag.

Dette ser vi på som en del av vårt samfunnsansvar.

Snakk med oss

Sentralbord Tratec Teknikken
Sentralbord Tratec Teknikken
Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Mandal, Kristiansand
+47 91 65 84 84

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser