Lysrør fases ut fra markedet 23. Februar

EU har vedtatt å fase ut ordinære lysrør som er svært vanlig å bruke både hjemme, på arbeidsplasser og i industrien.
Lysrør fases ut fra markedet 23. Februar

De fleste typer lysrør fases ut i 2023

EU har vedtatt å fase ut ordinære lysrør som er svært vanlig å bruke både hjemme, på arbeidsplasser og i industrien. Dette betyr at det allerede nå og i nær fremtid er enorme mengder med belysningsarmaturer som må skiftes ut. Det positive med dette er at den økonomiske besparelsen på sikt er stor, både for privatkunder og næringskunder. Generelt sett ved å bytte fra lysstoffrør til LED vil energiforbruket reduseres med mellom 40 % og 60 %, og dersom lys-styring installeres i tillegg, vil energibruken reduseres ytterligere med 20 % til 30 %. Med dagens høye strømpriser, så vil et nytt LED anlegg være nedbetalt innen kort tid.

"Lurer du på hvor mye det vil koste å skifte ut dine lysrørarmaturer til LED? Vi beregner besparelse samtidig som vi gir deg en pris på hvor mye det vil koste å foreta utskiftningen"

Hva bør jeg gjøre akkurat nå?

 • Få hjelp av oss til å lage en oversikt over eksisterende lysinstallasjoner og få tilbud om egnede løsninger
 • Få en analyse på hvor mye du kan spare ved å investere i nye og moderne lysanlegg.
"Det er ingen grunn til å vente. Mye energi å spare og kort tilbakebetalingstid på oppgradert anlegg"

Er det ikke enklere å sette inn et LED lysrør i eksisterende armatur, fremfor å bytte hele armaturen?

Jo, det er mulig, men det er ikke en løsning som er anbefalt. Med tanke på økonomisk besparelse, driftssikkerhet og sikkerhet så anbefales det å skifte ut hele armaturen til nye LED armaturer.

Her er fordeler og bakdeler:

Nye armaturer
 • Ved skifte av armatur sparer du 40 til 60% av energikostnadene forbundet med belysning.
 • Du får full garanti.
 • Levetid på 50-100.000t (brukstid i et næringsbygg er stort sett mellom 3000-4000t).
 • Det kan også lønne seg med ny lysberegning som resulterer i at man kanskje kan redusere antall armaturer.
Ved bytte til LED-rør
 • Du beholder en gammel armatur.
 • Ved måling av gamle armaturer måler vi at forkobling trekker fra 10-30%. På noen armaturer er tallet enda høyere.
 • Hvem har ansvar for en armatur som ikke er godkjent med LED lysrør - CE merking/EMC og så videre? Her vil ansvaret ligge på den som har gjort lysrørskiftet, ikke armatur- leverandøren eller lysrør produsenten.
 • Fjerner du kondensatoren/forkoblingen fra armaturen mister også armaturen sin godkjenning.
 • På LED-rør står det skrevet 50-70% besparelse. Her har de ikke tatt med virkningsgraden på en gammel armatur (som ligger fra 40 til 80%) eller hva en forkobling trekker. Det betyr i praksis at besparelsen ligger fra 10 til 30% for muligens samme lysmengde.
 • Ved bytte til LED-rør mister du også garanti på armaturen.
 • Husk at en lysrørarmatur som har stått i 5-10 år har behov for vedlikehold - nye lampeholdere, intern ledninger - ny forkobling. Normal levetid for en HF-forkobling er 50.000t.
"Så for å oppsummere kort, så vil man risikere å bruke penger på et led lysrør hvor den økonomiske besparelsen blir mindre, samtidig som man allikevel risikerer og måtte bytte på nytt dersom allikevel den gamle armaturen blir defekt på kort sikt"

Lysrørtyper som skal fases ut i 2023

Lysrørene listet opp nedenfor fases ut i løpet av 2023. Etter 23. februar og 23. august 2023 blir det forbudt å sette nye lysrør av disse typene på markedet i EU/EØS-landene.

Forbudet omfatter disse lysrørtypene:
 • T2-lysrør (utløper februar 2023)
 • T12-lysrør (utløper februar 2023)
 • Kompaktlysrør (CFL) (utløper februar 2023)
 • T5-lysrør (utløper august 2023)
 • T8-lysrør (utløper august 2023)

Kan selge ut det som allerede er på lager

Butikker som allerede har importert lysrør som blir forbudt i 2023 har lov til å selge ut sine lagre, men kan ikke kjøpe inn nye etter at forbudene mot de ulike lysrørene har begynt å gjelde.

Hvorfor fases lysrør ut av markedet?

Norge har et felles kjemikalieregelverk med EU. Forbudet stammer derfor fra et direktiv som heter RoHS-direktivet som blant annet forbyr kvikksølv i elektroniske produkter. Fordi det generelt sett frem til nyere tid ikke har vært fullgode alternativer, så har lysrør vært unntatt forbudet i RoHS-direktivet. Dette betyr at det har vært lov til å bruke bestemte mengder kvikksølv i visse typer lysrør, selv om RoHS-direktivet har hatt et generelt forbud mot bruk av kvikksølv i elektroniske produkter. Disse unntakene skal nå oppheves, og innebærer at all bruk av kvikksølv i lysrør blir forbudt. Derfor er det da indirekte kun LED som er eneste alternativ.

"Ta kontakt med oss for hjelp til å lage en komplett plan, hvor du vil få en oversikt over energibesparelse og økonomiske kostnader ved utskifting til et nytt lysanlegg!"

Snakk med oss

Sentralbord Tratec Teknikken
Sentralbord Tratec Teknikken
Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Mandal, Kristiansand
+47 91 65 84 84

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser