Våre godkjenninger og sertifiseringer

Tratec Teknikken AS legger stor vekt på kompetanse blant våre medarbeidere.
Våre godkjenninger og sertifiseringer

Følgende godkjenninger og sertifiseringer er tildelt Tratec Teknikken AS:

 • Achilles Jqs Sertificate 2017 - Achilles JQS (Joint Qualification System) er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren for å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og for effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk

yw2wnxwhxbgzkgmmv53v-737.png#asset:4491

___________________________________________________________________________________________________________________

 • F-gass Sertifisering - Alle personer og foretak i Norge som utfører installasjon og vedlikehold på kulde, klima, og varmepumpeanlegg som inneholder F-gasser, må inneha et sertifikat tilsvarende den kategori man jobber innenfor. Dette vil si at alle som monterer eller vedlikeholder varmepumper, må inneha en slik godkjenning.

Isovator-sertfisering-trykk-2-137.png#asset:4483

___________________________________________________________________________________________________________________

 • Godkjent Lærebedrift 2017 - Tratec Teknikken AS er godkjent lærebedrift iht Vest Agder fylkeskommune, og vi har til en hver tid lærlinger under opplæring i vår bedrift. Dette ser vi på som et viktig samfunnsansvar!

vi-har-laerling-537.png#asset:4493

___________________________________________________________________________________________________________________

 • Sentral Godkjenning 2017 - Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av et foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11. Fra 1. januar 2016 ble det innført krav til seriøsitet for foretak som søker om sentral godkjenning. Et foretak som blir sentralt godkjent etter de nye seriøsitetsvilkårene viser at foretaket har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker, oppfyller de lovpålagte kravene til drift samt har betalt skatter og avgifter. Sentral godkjenning gis kun til foretak, herunder etater og andre offentlige organer, som skal godkjennes for ansvarsret.

Ansvarsrett_logo_cmyk-137.png#asset:4484

___________________________________________________________________________________________________________________

 • Ekomnettautorisasjon - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innvilger autorisasjon for installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett. Ekomnettautorisasjonen gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som er definert i ekomloven

Nkom-ekomnettautorisasjon-137.png#asset:4485

___________________________________________________________________________________________________________________

 • Foretaks Sertifisering Nemko Elkontroll - NEK 405 stiller krav til sertifisering av personell og foretak som skal forestå elkontroll etter NEK 405. Tratec Teknikken AS har både personell som er sertifiserte i tillegg til å være et sertifisert foretak.

nemko-merket-137.png#asset:4486

_______________________________________________________________________________________________________

 • IA-bedrift - Tratec Teknikken AS er stolt av å være en IA-bedrift. En IA-virksomhet er en virksomhet som har tegnet en samarbeidsavtale med NAV, og dermed forpliktet seg til å arbeide for å innfri målene i en intensjonsavtale. Denne avtalen skal bidra med å bedre arbeidsmiljøet og styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

ia_logo_to_linjer_positiv_bokmaal-1037.png#asset:4489

___________________________________________________________________________________________________________________

 • Startbank 2017 - Tratec Teknikken AS er registrert som leverandør i StartBANK. Dette er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 5000 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

StartBANK-logo-300x200-537.png#asset:4496

_______________________________________________________________________________________________________

 • Registrert elektroinstallatør NELFO - Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Nelfo er en tydelig og offensiv arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon.
  Tratec Teknikken AS, som registrert elektroinstallatør og Nelfomedlem, benytter «Nelfo-merket» som symboliserer fagkunnskap, kvalitet, trygghet og felles kraft.

registrert-elinstallatør-133.png#asset:4497

___________________________________________________________________________________________________________________

 • Mesterbedrift - Tratec Teknikken AS er en mesterbedrift med 2 registrerte rørleggermestere.

Mester_merket-blått-137.png#asset:4498

___________________________________________________________________________________________________________________

 • Godkjent våtromsbedrift - Godkjent våtromsbedrift er en ordning etablert av Fagrådet for våtrom(FFV) for å sikre at våtrom bygges eller rehabiliteres på best mulig måte. Ordningen baserer seg på FFVs utdanning i Byggebransjens Våtromsnorm (BVN), som er et verktøy for både å planlegge og bygge våtrom. Man må bestå en egen eksamen og søke spesielt for å kunne kalle seg Godkjent Våtromsbedrift.

BVN-1.png#asset:4500

___________________________________________________________________________________________________________________

 • Medlem av NorgesEliten - Tratec Teknikken AS er medlem av Norgeseliten som er en landsdekkende elektrikerkjede med over 180 elektroentreprenører og rundt 2 200 fagutdannede elektrikere. NorgesElitens visjon er å alltid være kundenes førstevalg!

NE-logo-liten-237.png#asset:4503

___________________________________________________________________________________________________________________

 • Knx Partner - Tratec Teknikken AS er en autorisert KNX partner, og vi tilbyr totalløsninger innen byggautomasjon for privat og næring.

KNX_PARTNER-137.png#asset:4505

___________________________________________________________________________________________________________________

 • Autronica Fire and Security Partner - Tratec Teknikken AS er autorisert partner for Autronica Fire and Security, og tilbyr totaltøsninger innen brannalarmanlegg til bolig, næring og industri.

Autronica_partner_no_web-1037.png#asset:4506

Snakk med oss

Sentralbord Tratec Teknikken
Sentralbord Tratec Teknikken
Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Mandal, Kristiansand
+47 91 65 84 84

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser