Tratec Norcon

Ledende teknologiselskap innen automasjon for industri, samferdsel, kommunalteknikk og offshore

Vennesla, Farsund, Stavanger, Trondheim

Vi leverer

 • SAMFERDSEL


  Tratec Norcon er en ledende leverandør av komplette systemer for styring, regulering og overvåking av samferdselsinstallasjoner.

  Vårt SCADA-system (supervisory control and data acquisition) er basert på Siemens WinCC OA, som gir høy grad av fleksibilitet og skalerbarhet. Tratec Norcon besitter verdensledende kompetanse innen WinCC OA, og er Premium Solutions Partner innen systemet i Norge.

  SCADA-systemet:

  • Håndtering av alarmer fra kritiske installasjoner I vegnettet
  • Styring og overvåking av tekniske installasjoner
  • Trafikkstyring
  • Fritt konfigurerbare trafikkplaner med forhåndsvisning
  • Redundans
  • Åpen arkitektur for integrasjon mot andre systemer
  • Multiplattformstøtte
  • Simulator for opplæring og trening av operatører
  • Fleksibelt og skalerbart

  Våre SRO systemer for tunnel inkluderer:

  For mer informasjon om hva vi leverer mot samferdsel: Se vår brosjyre eller kontakt oss.


  Vi hjelper deg med SAMFERDSEL. Ta kontakt med:
  Kjell Einar Gaustad
  Kjell Einar Gaustad
  Avdelingsleder Samferdsel, Vennesla

  Bent-Ståle Johansen
  Bent-Ståle Johansen
  Salg og marked Samferdsel, Vennesla

 • Driftsovervåkning - Vann og Avløp

  Tratec Norcon leverer overordnet SCADA (supervisory control and data acquisition) system for styring og overvåking av renseanlegg, vannbehandlingsanlegg, og mindre enheter som pumpestasjoner og trykkøkningsstasjoner m.m.

  Våre driftsovervåkingsløsninger kan inkludere komplette kontrollromsløsninger og nettverk/servere.

  • Systemet har meget høy grad av fleksibilitet og skalerbarhet
  • Egenutviklet bibliotek for vann- og avløpssystem
  • Åpen arkitektur for integrasjon mot andre systemer
  • Håndtering av alarmer
  • Kameraovervåking
  • Historisk logging
  • Multiplattformstøtte
  • Helintegrert vedlikeholdssystem
  • Sømløs applikasjon for nettbrett og smarttelefon
  Vi hjelper deg med Driftsovervåkning - Vann og Avløp. Ta kontakt med:
  Øystein Netland
  Øystein Netland
  Direktør forretningsutvikling, Vennesla

  Helge Hodnemyr
  Helge Hodnemyr
  IT-ansvarlig, Vennesla

 • Driftskontroll - Vann og Avløp

  Tratec Norcon leverer driftskontrollsystemer for vann og avløp I henhold til kundens spesifikasjoner og krav.

  Typiske leveranser fra Tratec Norcon:

  • All påkrevd PLS-programmering I henhold til prosjektets funksjonsbeskrivelse.
  • Engineering, design, produksjon, testing og leveranse av koplette styretavler inkludert PLS og HMI. Kontroll/RIO.
  • Instrumentering
  • Frekvensomformere

  Vi hjelper deg med Driftskontroll - Vann og Avløp. Ta kontakt med:
  Øystein Netland
  Øystein Netland
  Direktør forretningsutvikling, Vennesla

  Helge Hodnemyr
  Helge Hodnemyr
  IT-ansvarlig, Vennesla

 • Prosessovervåkning - Industri

  Tratec Norcon utvikler, programmerer og leverer SCADA (supervisory control and data acquisition) system for å styre, regulere og overvåke prosesser i industrien. Våre ansatte har høy kompetanse, stor systemforståelse og bred erfaring i å forstå kundens produksjonsprosesser.

  Typiske funksjoner i SCADA-systemet:

  • Meget fleksibelt og skalerbart
  • Integrering av ulike prosess-/automasjonssystemer
  • Logging, historiske data og vedlikeholdsinformasjon
  • Åpen arkitektur. Integrasjon av andre systemer om man har flere ulike systemer i en produksjon.
  • Simulator for bruk i opplæring

  Tratec Norcon designer, programmerer og leverer komplette automasjonsløsninger. Tratec Norcon er en offisiell Siemens Solution partner i Norge og Gullpartner hos Triple-S.

  Vi hjelper deg med Prosessovervåkning - Industri. Ta kontakt med:
  Øystein Netland
  Øystein Netland
  Direktør forretningsutvikling, Vennesla

  Vegard Tveit
  Vegard Tveit
  Teknisk sjef, Vennesla

 • Prosessautomasjon - Industri

  Tratec Norcon designer, programmerer og leverer komplette automasjonsløsninger for industrien.

  Typiske leveranser innen prosessautomasjon fra Tratec Norcon:

  • Ferdig programmerte og testede PLS baserte systemer i henhold til omforent funksjonsbeskrivelse.
  • UPS’er
  • Frekvensomformere
  • Styretavler, styrepulter og annet nødvendig utstyr for å etablere et komplett system.
  • Installasjon, ferdigstillelsestesting og sluttdokumentasjon.

  Tratec Norcon er en offisiell Siemens Solution partner i Norge og Gullpartner hos Triple-S.

  Vi hjelper deg med Prosessautomasjon - Industri. Ta kontakt med:
  Øystein Netland
  Øystein Netland
  Direktør forretningsutvikling, Vennesla

  Vegard Tveit
  Vegard Tveit
  Teknisk sjef, Vennesla

 • Robotisering - Industri

  Tratec Norcon er en høykompetent leverandør av styre- og kontrollsystemer for robotisering av industrien.

  Vi leverer:

  • Studier, prosjektering og levering av robotiserte produksjonslinjer til industrien
  • Systemløsninger med robot, verktøy og mekanisk tilpasning
  • Våre ansatte har lang erfaring med prosjeketering og programmering av robotinstallasjoner
  • Benytter utstyr fra ledende leverandører og samarbeider med Future Robotics og UIA

  Tratec Norcon har partneravtale med Robot Norge

  Vi hjelper deg med Robotisering - Industri. Ta kontakt med:
  Øystein Netland
  Øystein Netland
  Direktør forretningsutvikling, Vennesla

  Vegard Tveit
  Vegard Tveit
  Teknisk sjef, Vennesla

 • VISION Kvalitetskontroll

  Dagens industri stiller strenge krav til kvaliteten på produktene som produseres.

  Kamerateknologi har lenge vært brukt til både kvalitetskontroll i produksjonslinjer, lokalisering av produkter og i forbindelse med styring av roboter. Dette kalles ofte maskinsyn, av det engelske uttrykket “Machine VISION”, som ofte blir forkortet til VISION.

  Ved å ta i bruk VISION systemer basert på kamera teknologi sikres kvaliteten på produktene, samtidig som den menneskelige faktoren ved manuell inspeksjon elimineres. I tillegg til å sikre nøyaktighet og kvalitet på inspeksjonen, vil også et VISION system gi større muligheter til å øke hastigheten i produksjonslinjen. Et VISION system har muligheter langt utover det menneskelige øyet, både når det gjelder nøyaktighet og hastighet. Det vil også være mulig å automatisk logge alle data systemet gjør opp i produksjon styringssystemet. Sjekk vår "Teaser" her!

  Tratec Norcon har erfaring med leveranser av VISION systemer til ulike applikasjoner, hvor det overordnede temaet kvalitetskontroll er sentralt.

  Andre applikasjoner kan for eksempel være:

  • Kodeavlesing (QR kode, datamatrise, OCR (tekstgjenkjenning) og strekkoder)
  • VISION-styrte roboter
  • Telling og registrering av ulike produkter
  • VISION systemer basert på IR-kamera
  • Størrelse på produkt, krav til nøyaktighet og avstand til produktet.
  • Omgivelser rundt kamerasystemet
  • 2D- og 3D-vision teknologi
  • Krav til fargekamera

  Ved å ta i bruk tradisjonelle VISION verktøy, sammen med verktøy basert på kunstig intelligens kan Tratec Norcon levere kamerabaserte systemer for alle disse applikasjonene.

  Hva inngår i et VISION system for kvaliteskontroll?

  Sjekk ut her!

  Implementering og integrasjon:

  Tratec Norcon har kapasitet og kompetanse til å integrere VISION-løsningen i din produksjon/prosess. Vi har erfaring fra maskinbygging og automasjonssystemer slik at vi kan levere nøkkelferdig løsninger, om det er behov for utkast av feilvare, merking eller logging kan vi integrer dette i ditt eksisterende automasjonssystem eller levere en helt ny løsning.

  Vi hjelper deg med VISION Kvalitetskontroll. Ta kontakt med:
  Øystein Netland
  Øystein Netland
  Direktør forretningsutvikling, Vennesla

  Vegard Tveit
  Vegard Tveit
  Teknisk sjef, Vennesla

 • Kran- og Vinsjstyring - Offshore og Marine

  Tratec Norcon er har erfaring med styre- og kontrollsystemer for kraner og vinsjer til offshore og skip siden 1980. Selskapet besitter et av de tyngste kompetansemiljøene i markedet.

  Vi leverer:

  • Avanserte og velutprøvde kontrollsystem til blant annet dekkskraner og offshorekraner med mulighet for både 3D AHC og CT.
  • Løsninger for både hydraulisk og elektriske drifter av vinsjer.
  • Komplett starterutrustning for HPU med interne RIO for enkel kontroll og kabling.
  • Komplett design og produksjon av kran og vinsj kabiner til offshore fartøy og rigger.
  • HMI løsninger og egendesignede arbeidsstasjoner til kontrollkabiner, eksterne kontrollstasjoner via. radioløsninger og robuste kontrollstasjoner beregnet på montasje på åpent dekk.
  • Kontrollsystem for forankringssystemer for konvensjonelle roterende vinsjer og «jack-ups» med nød-utløsningssystem lokalt eller ved hjelp av satellitt stasjoner
  • Løsninger for Ex sone og redundante system.
  • Igangkjøring og service worldwide.

  Vi hjelper deg med Kran- og Vinsjstyring - Offshore og Marine. Ta kontakt med:
  Øystein Netland
  Øystein Netland
  Direktør forretningsutvikling, Vennesla

  Stefan Lossius
  Stefan Lossius
  Prosjektleder , Vennesla

 • Sikkerhetssystemer - Offshore og Marine

  Tratec Norcon er en erfaren og høykompetent leverandør av sikkerhetssystemer og automasjon for offshore og skip.

  Vi leverer:

  • Design, Engineering og programmering av komplett ESD (Emergency Shutdown System)
  • Utvikling av software i h.h.t. DNV og kundes “Cause & Effect”- matrise.
  • ESD systemet overvåker alle gass og brannsensorer, i tillegg til at det kontrollerer alle spjeld, vifter og forbruker på riggen. Systemet er designet for full automatisk avstengning ihht. C&E matrise, i tillegg til manuell aktivering på flere ESD nivå.
  • Bussløsninger mot flere kjente brann og gass system.
  • Godkjent redundant løsning på PLS plattform, kommunikasjon og HMI system.
  • Gode muligheter for alarm og hendelses logg i løsningen som kan tilpasses kundens krav og ønsker.
  • Systemet er tilrettelagt for enkel service og testmuligheter for å sikre operatørene en sikker og god måte å teste anlegget på uten at det går på bekostning av funksjonalitet av anlegget.
  Vi hjelper deg med Sikkerhetssystemer - Offshore og Marine. Ta kontakt med:
  Øystein Netland
  Øystein Netland
  Direktør forretningsutvikling, Vennesla

  Stefan Lossius
  Stefan Lossius
  Prosjektleder , Vennesla

 • Power Management System - Offshore og Marine

  Tratec Norcon har betydelig erfaring og kompetanse innen power management systemer (PMS) for offshore installasjoner og skip.

  Vi leverer:

  • Design, Engineering og installasjon av Deif PMS system.
  • Full integrasjon av PMS systemet i WinccOA installasjon som muliggjør en enhetlig arbeidsplattform for operatør.
  • Erfaringer med DP klasse 2 og tilhørende løsninger med redundans.
  Vi hjelper deg med Power Management System - Offshore og Marine. Ta kontakt med:
  Øystein Netland
  Øystein Netland
  Direktør forretningsutvikling, Vennesla

  Stefan Lossius
  Stefan Lossius
  Prosjektleder , Vennesla

 • Kabiner - Offshore og Marine

  Tratec Norcon er leverandør av kabiner for offshoremarkedet. Vi utruster og automatiserer kabiner av høy kvalitet. Vi leverer Brieda kabiner i Norge. Brieda er en Italiensk produsent av kontrollkabiner, som leverer skreddersydde kvalitetsprodukter.

  Tratec Norcon har nærmere 30 års erfaring på levering av kabiner og har levert kran- og drillingkabiner til flere av de norske offshoreselskapene i Norge. Vi har meget god kompetanse på kabiner for kranstyring, ankerhåndtering, rørhåndtering og drilling operasjoner.

  Vi kan levere nøkkelferdige kabiner inkludert følgende utstyr:

  • Skjermsystemer og paneler
  • Kontrollstol med joysticks
  • EX ovner og aircontition (Atex godkjent for sone dersom det er nødvendig)
  • EX strømplugger og strømkoblinger
  • Pneutmatisk vindusviskere
  Vi hjelper deg med Kabiner - Offshore og Marine. Ta kontakt med:
  Øystein Netland
  Øystein Netland
  Direktør forretningsutvikling, Vennesla

  Stefan Lossius
  Stefan Lossius
  Prosjektleder , Vennesla

 • Service og Serviceavtaler

  Tratec Norcon har egen serviceavdeling som betjener kunder innen alle våre markeder og løsninger. Våre serviceingeniører er kjent for å være meget dyktige. De har solid erfaring, er allsidige og løsningsorienterte.

  Vi kan tilby:

  • Utleie av personell for serviceoppdrag
  • Installasjon og igangkjøring av prosjekt
  • Fjernsupport
  • Support på stedet
  • Servicesjekker med faste intervaller
  • Brukerdag
  • Kursing
  • Termografering
  Vi hjelper deg med Service og Serviceavtaler. Ta kontakt med:
  Jan Eivind Røysland
  Jan Eivind Røysland
  Avdelingsleder Service, Vennesla

 • Tavleproduksjon

  Tratec Norcon har eget verksted der vi utfører bygging og montasje. I tillegg har vi et område for testing av automasjonsløsninger. Vi leverer automasjonsutstyr og tavler av meget høy kvalitet. Tratec Norcon leverer tavler for prosjekter innen kommunalteknikk, samferdsel, prosessindustri, offshore og marine. Vårt verksted er ex-sertifisert av DNV Nemko.

  Noen av våre typiske leveranser:

  • Automasjonstavler ferdig produsert og ferdig testet i henhold til kundens krav.
  • Styrepulter, kontrollstoler og styrepaneler i henhold til kundens eller tredje parts krav.
  • Ferdig monterte, merkede, konfigurerte og testede server-racks for bruk i forskjellige styre og overvåkningssystemer.
  • Ferdig utrustede og testede styrekabiner for bruk til kraner, ankerhåndteringssystemer eller tilsvarende.
  Vi hjelper deg med Tavleproduksjon. Ta kontakt med:
  Jan Eivind Røysland
  Jan Eivind Røysland
  Avdelingsleder Service, Vennesla

Snakk med oss

Øystein Netland
Øystein Netland
Direktør forretningsutvikling
+47 90 91 27 71
Erik Berge
Erik Berge
Avdelingsleder Tiller
+47 91 64 25 69
Eller ring oss på +47 38 15 26 00
Vis flere ansatte

 • Besøk: Tratec Norcon, Vigeland Brugs Veg 21, 4708 Vennesla - Tratec Norcon, avd. Farsund, Lundevågsveien 3C, 4553 Farsund - Tratec Norcon, avd. Trondheim, Kvenildmyra 2, 7093 Tiller
 • Facebook

Om Tratec Norcon

Tratec Norcon er et ledende teknologiselskap innen automasjon for industri, samferdsel, kommunalteknikk og offshore. Vi leverer styre- og kontrollsystemer basert på PLS og SCADA.

Tratec Norcon ble etablert i 1980, og er i dag 60 medarbeidere. Selskapet holder til i moderne lokaler på Vikeland i Vennesla (Hovedkontor) med avdelinger i Farsund, Stavanger og Trondheim. Våre lokaler på Vennesla inneholder i tillegg til kontorer også testrom og EX-sertifisert tavleverksted.

Tratec Norcon sine produkter omfatter blant annet driftsovervåkning/SCADA, SRO, prosesskontroll, robotisering, Vision-kvalitetsstyringsystem, kran og vinsjstyring, i tillegg til utstyr, tavler og service. Selskapet er totalleverandør innen markeder som samferdsel, industri, offshore, og kommunalteknikk.

Tratec Norcon har siden 2004 utviklet og levert SCADA-systemer basert på WinCC OA. Selskapet har et verdensledende kompetansemiljø og er Premium Solutions Partner innen dette systemet. Tratec Norcon har betydelig kompetanse på programmering av flere anerkjente PLS typer. Våre ansatte har meget god kunnskap innen bl.a. Siemens, Allen Bradley og Mitsubishi. Selskapet er Siemens Solution Partner og Gullpartner hos Triple S.

TEKNOLOGI OG KVALITET

Tratec Norcon er et selskap som har fokus på å levere produkter av høy kvalitet. Dette vil være avgjørende for vår fremtidige posisjon i et krevende marked. Vi er vant til å ta utfordringer og er en ledende bedrift innen vårt felt. Våre løsninger er fleksible og skalerbare for å møte kundens ønsker og krav. Tratec Norcon sine kvalitetssystemer er sertifisert ihht. NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015, og verkstedet er EX-sertifisert av DNV Nemko.

Se sertifikat NS-EN ISO 9001-2015

Se sertifikat NS-EN ISO 14001:2015

Se sertifikat DNV Nemko for verksted

Les om HMS, QA og samfunnsansvar i Tratec

Standard innkjøpsbetingelser ved kjøp av tjenester

Procurement Requirements

Standard innkjøpsbetingelser

Våre bærekraftsmål

Slik jobber vi med åpenhetsloven

Kvalitetspolicy Tratec Norcon

Her finner du oss