Materør

Ladesystemer for silikonovner
Materør

Ladeutstyret består av materbøtter og rør for kontrollert fylling av råvareblanding inn i ovnsprosessen.

Denne ovnen har ti mateposisjoner. Hver posisjon har en separat ovnsbeholder og rør. Materørene roterer for å oppnå en god fordeling av ladningsblanding rundt elektrodene, og reduserer dermed behovet for fyring.

Korreksjonsmateriale mates gjennom det samme systemet ved hjelp av en by-pass-kanal i hver ovnsbeholder.

De ti ovnsbeholderne er plassert i to rader, med fem binger på hver side av ovnen, lokalisert på elektrodegulvet. Ovnsbingen for senterrøret er større siden 25-30 % av det totale ovnsforbruket går gjennom senterrøret. Midtbeholderen har ingen bypass-kanal, da korrigeringer kun utføres i mateposisjonene. Hver beholder for materørene har en bypass-kanal med separat inntak. Dette gjør at korrigeringsmateriale raskt kan lades til ønsket elektrode(r), siden beholderdesignet vil prioritere materialmating fra bypass-kanalene.

Vibrasjonsmaterne transporterer materiale fra ovnsbeholderens utløp inn i det roterende materøret, en mater per beholder/rør. Det vibrerende materchassiset drives av to ubalanserte vibrasjonsmotorer. Vibrasjonsmateren er støttet på dempende spiralfjærer, som danner en fleksibel overgang til en fast bærekonstruksjon. Vekten på vibrasjonsmateren er nøyaktig balansert med vibrasjonsmotorene for å gi optimal transport og levetid.Snakk med oss

Jørgen Smith
Jørgen Smith
Salg Industri
+47 94 82 59 01

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser