Råvarehåndtering, MSE og HGN

Materialforsyningssystem for Si-metallovner
Råvarehåndtering, MSE og HGN

Tratec Solutions har levert råvarehåndtering til flere Si-prosessanlegg i Norge. Råvarehåndtering innebærer i denne sammenheng, automatisk levering av råvarer til ovner, ved hjelp av en gitt blandingsordre. Materialhåndteringssystemet består av forskjellige maskintyper, koblet i en linje. Systemet starter utendørs fra mottaksenheten og slutter ved rørmaterne som leverer råmateriale direkte til ovnene.

Oversikt over de forskjellige maskintypene

1. MOTTAKSSILO MED VIBRASJONSMATER

Mottakssiloen er designet for å motta forskjellige typer materiale til dagsiloene fra en frontlaster. Vibrasjonsmateren doserer materialet fra mottakslommen til en flexowell flexowell.

2. Transportør FLEXOWELL

Flexowell mottar materiale fra vibrasjonsmateren og transporterer materialet opp til beltetransportøren, for så å levere materialet i senter av døgnsiloene.

3. TRANSPORTØRBRO

Beltetransportøren mottar materiale fra Flexowelltransportøren og transporterer materialet opp til neste beltetransportør som ligger over dagsbeholderne.

4. BELTETRANSPORTØR OVER MATERIALSILOER

Denne mellomliggende beltetransportøren mottar materiale fra beltetransportøren i transportørbroen og transporterer videre til skytteltransportøren.

5. SKYTTELTRANSPORTØR OVER MATERIALBEHOLDERE

Skytteltransportøren håndterer alle type forskjellige råvarer og beveger seg til riktig beholder med signal fra kontrollsystem og operatør. Alle beltene på transportøren er reversible for å betjene dagsbeholdernes lastepunkter. Stasjonære plattformer er installert på begge sider, som gir god tilgang til vedlikehold og inspeksjon av transportøren og mellomtransportøren ovenfor.

6. VEIESYSTEM UNDER OPPBEVARINGSBEHOLDER

Veiesystemet som ligger under beholdere består av elektromagnetiske, vibrasjonsmatere og veiebeholdere. Disse maskinene brukes til å tømme beholderne i en gitt sekvens, som gjør at det oppstår flere lag med materialer på transportøren under, kalt et "sandwichbelte".

7. SANDWICHBELTETRANSPORTØR

Sandwichbeltet transporterer råvareblandingen til en Flexowell som løfter materialet opp til transportsystemet over ovnen, som distribuerer materialblandingen til ønsket ovnsbeholder.

8. BRATT VINKELTRANSPORTØR MED FLEKSIBELT VEGGBELTE (FLEXOWELL)

Denne transportøren mottar materiale fra Sandwichbeltet og transporterer materiale 20m over bakkenivå. Flexowell er utstyrt med en støtrulle installert på beltet. Støtrullen sikrer at gjenværende materiale frigjøres fra beltet og inn i utløpsrennen.

10. SKYTTELTRANSPORTSYSTEM

Denne transportøren kan levere materiale til venstre eller høyre skytteltransportør. Skytteltransportøren kjører til og stopper ved ønsket ovnsbeholder, dette skjer automatisk og er styrt av prosesskrav. Transportbåndet er utstyrt med plattformer på begge sider for tilgang til vedlikehold og inspeksjon.

11. OVN MATESYSTEM

Ladeutstyret består av oppbevaringsbokser, materør og rør for kontrollert mating av råmateriale som blandes inn i ovnsprosessen. Hver posisjon har en egen ovnsbeholder, materør og et rør. Materørene roterer for å oppnå en god fordeling av ladningsblandingen rundt elektrodene, og reduserer dermed behovet for stoking.

De 10 ovnskassene er plassert i to rader med 5 beholdere på hver side av ovnen. Ovnsbeholderen for senterrøret er større siden 25-30% av det totale ovnsforbruket går gjennom senterrøret. Dette gjør at korrigeringsmateriale raskt kan lades til ønsket elektrode(r), siden beholderdesignet vil prioritere materialmating fra bypass-kanalene.

Vibrasjonsmaterne transporterer materiale fra ovnsbeholderens utløp inn i det roterende materøret, en mater per beholder/rør. Det vibrerende materchassiset drives av to ubalanserte vibrasjonsmotorer. Vibrasjonsmateren er støttet på dempende spiralfjærer, som danner en fleksibel overgang til en fast bærekonstruksjon. Vekten på vibrasjonsmateren er nøyaktig balansert med vibrasjonsmotorene for å gi optimal transport og levetid.

12. BRIKETT SYSTEM

Systemet består av 2 docking kasser. En dockingstasjon med varme- og ventilasjonssystem, og en fôringsstasjon med vibrasjonsmater, transportør og roterende rute som kan levere brikettmateriale til 3 elektroder.

Snakk med oss

Jørgen Smith
Jørgen Smith
Salg Industri
+47 94 82 59 01

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser