Råvarehåndtering, MSE og HGN

Materialforsyningssystem for Si-metallovner
Råvarehåndtering, MSE og HGN

Tratec Solutions har levert råvare håndtering til flere Si-prosessanlegg i Norge. Råvarehåndtering innebærer i denne sammenheng automatisk levering av råvarer til smelteovner ved hjelp av en gitt blandingsordre. Materialhåndteringssystemet består av forskjellige maskintyper, koblet i en linje. Systemet starter utendørs ved mottakssiloen og slutter ved rørmaterne som leverer råmateriale direkte til ovnene.

Oversikt over de forskjellige maskintypene

1. MOTTAKSSILO MED VIBRASJONSMATER

Mottakssiloen er designet for å motta forskjellige typer materiale til dagsiloene fra en frontlaster. Vibrasjonsmateren doserer materialet fra mottakslommen til en båndtransportør med medbringerbelte.

2. BÅNDTRANSPORTØR MED MEDBRINGERBELTE

Båndtransportøren mottar materiale fra vibrasjonsmateren, transporterer materialet opp til båndtransportøren i transportørbroen, som tar materialet inn i fabrikkbygningen.


3. TRANSPORTØRBRO

Båndtransportøren mottar materiale fra båndtransportøren med medbringerbelte, og transporterer materialet opp til neste beltetransportør som ligger over dagsbeholderne.

4. BÅNDTRANSPORTØR OVER MATERIALSILOER

Denne mellomliggende båndtransportøren mottar materiale fra båndtransportøren i transportørbroen, og transporterer videre til skytteltransportøren.

5. SKYTTELTRANSPORTØR OVER MATERIALBEHOLDERE

Skytteltransportøren håndterer alle typer forskjellige råvarer og forflytter seg til riktig silo på signal fra kontrollsystemet. Alle beltene på skytteltransportøren er reversible for å betjene alle døgnsiloene. Stasjonære plattformer er installert på begge sider, noe som gir god tilgang til vedlikehold og inspeksjon av skytteltransportøren og båndtransportøren ovenfor.

6. VEIESYSTEM UNDER DØGNSILOER

Veiesystemet som ligger under døgnsiloene består av elektromagnetiske vibrasjonsmatere og veiebeholdere. Disse maskinene brukes til å tømme døgnsiloene i en gitt sekvens, noe som gjør at det dannes flere lag med ulike materialer på transportøren under, kalt et "sandwichbelte".

7. SANDWICH BÅNDTRANSPORTØR

Sandwichbeltet transporterer råvareblandingen til en Båndtransportør med medbringerbelte som løfter materialet opp til transportsystemet over ovnene, som distribuerer materialblandingen til ønsket ovnsilo.

8. BÅNDTRANSPORTØR MED MEDBRINGERBELTE

Denne transportøren mottar materiale fra Sandwichbeltet og transporterer materialet 20m over bakkenivå. Flexowell er utstyrt med en slagrulle installert over beltet. Slagrullen sikrer at gjenværende materiale frigjøres fra beltet og inn i utløpsrennen.

9. SKYTTELTRANSPORTØR-SYSTEM OVER OVNSILOER

Den første båndtransportøren etter medbringerbeltet er reversibel, og kan levere materiale til venstre- eller høyre skytteltransportør. Skytteltransportøren kjører til ønsket ovnsbeholder, -dette skjer automatisk og er styrt av prosesskrav. Transportbåndet er utstyrt med plattformer på begge sider for tilgang til vedlikehold og inspeksjon.

10. MATESYSTEM FOR OVNSILOER

Matesystemet består av lagringssiloer, vibrasjonsmatere og rør for kontrollert mating av råmateriale som blandes inn i ovnsprosessen. Hver posisjon har en egen lagringssilo, vibrasjonsmater og et rør. Materørene roterer for å oppnå en god fordeling av materialblandingen rundt elektrodene.

De 10 ovnssiloene er plassert i to rader med 5 siloer på hver side av ovnen. Ovnssiloen for senterrøret er større siden 25-30% av det totale ovnsforbruket går gjennom senterrøret. Dette gjør at korrigeringsmateriale raskt kan lades til ønsket elektrode(r).

Vibrasjonsmaterne transporterer materiale fra ovnssiloens utløp inn i det roterende materøret, -én mater per silo/rør. Vibrasjonsmatere drives av to ubalanse-motorer. Vibrasjonsmateren er opplagret på spiralfjærer. Vekten på vibrasjonsmateren er nøyaktig tilpasset i forhold til vibrasjonsmotorene for å gi optimal transporthastighet og levetid.

11. BRIKETT SYSTEM

Systemet består av 2 docking stasjoner. En docking stasjon med varme- og ventilasjonssystem, og en matestasjon med vibrasjonsmater, transportør og roterende utløpssjakt som kan levere brikettmateriale til 3 elektroder.

Snakk med oss

Jørgen Smith
Jørgen Smith
Salg Industri
+47 94 82 59 01

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser