Stangmatere

Hydraulisk utmatersystem konstruert for å transportere vanskelig materiale i stål- eller betongsiloer.
Stangmatere

En stangmater består av flere stangmaterstiger/rammer plassert på stålbjelker med stålplater eller betong imellom som tilsammen utgjør en plan bunnflate. Stålbjelkene, ofte kalt innstøpningsstål, går gjennom hele siloen/bingen og avsluttes i en ende mot en tverrbjelke som de hydrauliske sylinderne er forbundet til. Disse sylinderne driver stangmaterstigene fram og tilbake på gulvet som er laget av stål eller betong, avhengig av maskintype og materiale som skal utmates. I utmatningsende av stang-materen er det ved hjelp av en spjeldplate laget en justerbar åpning som det lagrede materiale blir skjøvet eller trukket gjennom av stangmaterstigene. Materialet faller så ned i en utmaterskrue som ligger under silo.

Utmaterskruen får full fylling hele tiden som følge av stangmaterstigenes bevegelse. Stigenes fremmating av materiale er styrt av sensorer som gir start/stopp signal, for å hindre overfylling av utmaterskrue. Denne har regulerbar hastighet som kan brukes til å bestemme nøyaktig utmatingsmengde.

For noen materialgrupper, eks. opprevet- eller fiberholdige, kan en kjennerskrue plasseres over og litt foran utmaterskruen for å få en bedre og jevnere utmating.

Utmatingshastighet kan også justeres ved å variere hastigheten på stigene ved hjelp av å variere oljemengden fra hydraulikkaggregatet. Dette er hovedsakelig for materiale som inneholder store klumper som gjør det vanskelig å transportere det i en skruetransportør. Stangmateren vil da levere direkte til et transportbelte eller skrapetransportør eller en ny stangmater.

Flat bunn I en silo eller binge gjør det mulig å bruke stangmaterkonseptet i mange forskjellige konfigurasjoner for tilpasning til kundens krav.

BRUKSOMRÅDER

Stangmatere er spesielt egnet til å håndtere tungt, fuktig og generelt ikke frittflytende løsmateriale

LISTE AV HÅNDTERT MATERIALE

Aluminium hydrat, ammoniumnitrat, bark med treflis, biosøppel, papp- og papirsøppel, karnalitt, cellulose rester, gips, FAB, hønsegjødsel, halm, alle typer slam, forurenset jord, sponplatefiber, sagspon, kunstgjødsel, fibrøst avfall, hageavfall, hugget flis, sykehusavfall, bygningsavfall, metallspon, naturgips, nordsjøsilt, nylonfiber, papirmasseavfall, torv, petroliumskoks, fosfat, polyester fibre, dyrefor, slipestøv, utskilte slampartikler, avvannet slam, strimlet avfall, gummidekk, slagg fra stålverk, og mange flere.Snakk med oss

Jørgen Smith
Jørgen Smith
Salg Industri
+47 94 82 59 01

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser