Yara velger Tratec Solutions

– Vi vet hva vi får når vi bruker Tratec Solutions.
Yara velger Tratec Solutions

Det sier Jan Erik Nyrud, sjef for anskaffelser og kontrakter på Yaras fabrikker i Porsgrunn

Selskapet har i over 20 år jevnlig kjøpt transportsystemer både fra det som før het Tratec Agdermaskin og fra Roxel Energy på Forus i Stavanger.

Nå er disse to kompetansemiljøene samlet i ett selskap – Tratec Solutions.

– VI ER SELVSAGT spente på sammenslåingen, men forventer jo samme kvalitet på leveransene og servicen, sier Nyrud.

De foreløpig siste transportbeltene ble levert fra Nodeland til Yara-fabrikken i august 2020. Samme høst installerte Stavanger-avdelingen en koppelavator og et knuseanlegg.

– De frakter varene fra produksjonen til bulkhaller og videre til båt eller bil. Vi har også belter fra Tratec som brukes motsatt vei – det vil si transport av råstoff fra båt og inn i siloer, forteller Nyrud.

HAN PÅPEKER at det langt fra er tilfeldig det som nå er to samarbeidende Tratec Solution-avdelinger stadig vinner kontrakter hos Yara.

– De kjenner vår standard, leverer riktig produkt til riktig tid og tar hensyn til de behovene vi måtte ha, sier Nyrud.

YARAS ANLEGG på Herøya er et integrert produksjonssystem for nitrogenbaserte produkter, og har verdens og Yaras største produksjonskapasitet for såkalt NPK-gjødsel basert på nitrofosfatmetoden.

På Herøya ligger det en ammoniakkfabrikk, tre salpetersyrefabrikker, tre NPK-fabrikker og en kalksalpeterfabrikk.


Snakk med oss

Hans Gunnar Nygård
Hans Gunnar Nygård
Leder Industri
+47 97 79 48 39

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser