Gliderammer

Utmater med lavt energiforbruk for flatbunnet silo
Gliderammer

Denne patenterte konstruksjonen har blitt utviklet over mange år for å muliggjøre utmating av bulkmateriale som normalt vil gi problemer eller ingen flyt i en konvensjonell silo med konisk bunn.

Tratec Solutions hydraulisk opererte ramme er konstruert for å lage masseflyt for disse materialene i flatbunnet silo.

Med den flatbunnede konstruksjonen er det mulig å redusere den totale silohøyden med fordeler som: kompakte siloer, lavere vindlast, enklere konsepttilpasninger, etc. Den flate bunnen gir også mulighet for større utmatingsåpning hvis nødvendig. Gliderammeutmateren er hydraulisk drevet og bruker minimalt med energi for å oppnå den nødvendige utmatingskapasiteten.

Gliderammen beveger seg bare så mye at bulkmaterialet løsner (materialbroer brytes) og faller ned i utmaterskruen. Slitasjen blir derfor redusert til et minimum.

På grunn av den enkle konstruksjonen, med få bevegelige deler, har en effektiv og pålitelig funksjon blitt oppnådd. Gliderammen er i bruk for mange typer av utmatings-operasjoner over store deler av verden.

FRAM- OG TILBAKEVIRKENDE GLIDERAMME:

Gliderammen beveger seg fram og tilbake i en lineær bevegelse over hele silobunnen. Den mater materiale ved hjelp av de vertikale flatene på rammen, ned i renna over den progressive utmaterskruen. Kniveggen på den andre siden av rammen glir under materialet på returbevegelsen. Dette hjelper til å bryte materialbroer og gir en jevn flyt ut av silo.

Energiforbruket er betraktelig lavere enn med bruk av andre utmatersystemer. Gliderammen gir ingen unødvendig mekanisk håndtering. Energiforbruket er bare det som er tilstrekkelig for å bryte materialbroer og videre transportere materialet ut av silo. Derfor er delene inne i siloen utsatt for svært liten slitasje. Service og vedlikehold av de hydrauliske komponentene og utmaterskrue kan bli utført uten at siloen er tømt.


Gliderammer er tilgjengelige i en lang rekke dimensjoner og arrangementer, for forskjellige oppgaver. noen er laget for å mate inn i pågående prosesser, andre er brukt til å samle materiale og laste direkte til kjøretøy for vei eller jernbane.

FRAM- OG TILBAKESVINGENDE (OSCILLERENDE) GLIDERAMME:

Den oscillerende gliderammen består av en sirkulær ramme med dimensjon lik innerdiameteren i silo. I denne sirkulære rammen er det montert spesiallagede profiler radielt, som i en vifte, mot senter av silo, hvor de er forbundet i et lager.

Rammen oscillerer rundt dette punktet. Profilene er arrangert på en slik måte at materialet i siloen blir transportert mot utmaterskruen som er under midten av siloen. Den oscillerende bevegelsen er drevet av hydrauliske sylindere som er forbundet til rammens ytterring.

LISTE AV MATERIALER SOM HÅNDTERES:

Bark, treflis, bomullsavfal, alle typer slam, gips, filterkake, flyveaske, hønsegjødsel, FAB, sagspon, avvannet kloakkslam, jord, cuttings/boreslam

Snakk med oss

Jørgen Smith
Jørgen Smith
Salg Industri
+47 94 82 59 01

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser