Silo Tipper

Kombinert mottaksenhet og siloutmater
Silo Tipper

Silo Tipperen er en mottaksenhet for slam, avfall og annet materiale. Den er et alternativ til en stangmatersilo. En konvensjonell mottaksenhet trenger en grop eller en rampe for å fungere, mens dette ikke er nødvendig for en Silo Tipper.


Den er montert på lager med mulighet til å bli løftet og rotert opp ved hjelp av to hydrauliske sylindere. Den er utstyrt med en utmaterskrue i 1,5 m høyde som mater ut slam til en enhet for videre behandling ( eks. sentrifugaltørke).

Når slammet (massen) blir losset fra lastebilen, er siloen i horisontal stilling og når siloen blir tømt, er den reist opp i vertikal stilling.

Skruespiralen mater materialet fra siloen gjennom skruerøret som går fra silotipperveggen til neste enhets (tørkens) innløpsflens. Skruerøret er delt i to, en del som roterer med silo når den løftes/roteres og en del som er fast montert til en nærliggende enhet. De to delene er forbundet gjennom en pakkboks som fungerer som en utvendig tetning.

Skruespiralen har kjernerør inne i siloen og er kjerneløs inne i utløpsrøret. Dette for å ha stor fleksibilitet til å håndtere forskjellige typer materialer. Spiralen fortsetter fra røret gjennom veggen til nærliggende utstyr. Denne løsningen gir en trygg materialtilførsel.

En side av siloen er utstyrt med en dreneringsstuss påkoplet en slange for sikkerhet mot overfylling. Siloens sidevegger er utstyrt med spyledyser på begge sider for automatisk rengjøring etter bruk.

Silotipperen er laget i rustfritt stål.

Skruespiralen er laget i karbonstål sandblåst og malt.

Teknisk spesifikasjon:

 • Volum kapasitet: 1,5 - 10 m³.
 • Kapasitet utmaterskrue: 5 – 80 m³/h.
 • Hydraulikkaggregat: 5,5 – 18,5 kW.
 • Egnet for material som: Treflis, briketter, pellets, korn, aske, flyveaske, slam.


Hva er fordelene?

 • Lite eller ikke noe grunnarbeid.
 • Ikke behov for å senke ned etterfølgende utstyr.
 • Ikke behov for kjørerampe for å tømme lastebil.
 • Silo Tipperen er siloformet når den står i oppreist stilling.
 • Kan lett flyttes fra et område til et annet.
 • Enkel justering til brukers behov.
 • Mange produktfunksjoner er bygd inn i en Silo Tipper.
 • Silo Tipperen kan raskt bli senket for å ta imot en ny lastebil.
 • Kan monteres utendørs og lages støv- og vanntett.
 • Svært få bevegelige deler, lave operasjonskostnader.Snakk med oss

Jørgen Smith
Jørgen Smith
Salg Industri
+47 94 82 59 01

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser