Knusing, sikting og optisk sortering for Rhi Normag

RHI bygde i 2012 en ny fabrikk for produksjon av Magnesiumoksid på Herøya i Porsgrunn. Til denne fabrikken leverte Tratec Agdermaskin et komplett anlegg for knusing, sikting og optisk sortering.
Knusing, sikting og optisk sortering for Rhi Normag

Kort prosessbeskrivelse: Knust magnesiumbad lastes inn i 3 stk. mottakslommer m/vibrasjonsmater. Materialet transporteres videre til 3 stk. kjeftknusere, som knuser materialet ned fra 400mm til 90mm størrelse. Derfra løftes materialet opp til siktemaskiner som fordeler materialet via vibrasjonstransportører til 4 siloer m/vibrasjonsutmating. Massen i de 4 siloene distribueres til optiske sorteringsmaskiner, som fordeler massen videre til ferdigvare eller til resirkulering.

Komplett anlegg:

Tratec Agdermaskin har levert et komplett anlegg:

  • Prosjektering og layout
  • Prosjektledelse
  • Mekanisk installasjon
  • Testing og Commissioning
  • Service, vedlikehold og oppfølging

Prosjektet ble gjennomført på 9 måneder, fra start av design til ferdig godkjent anlegg.

Snakk med oss

Jørgen Smith
Jørgen Smith
Salg Industri
+47 94 82 59 01

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser