Skrapetransportør

Lavhastighetstransport ved hjelp av medbringere festet til kjede/kjetting.
Skrapetransportør

Tratec Solutions skrapetransportører er konstruert for å møte de krav som stilles i de fleste industrigrener. En lang rekke av kjede typer blir laget og spesialtilpasset for ethvert bulkmateriale som skal transporteres.

FORDELER OG MULIGHETER:

  • Standard dimensjoner for kapasiteter opp til 1000 tonn/time.
  • Robust konstruksjon.
  • Boltede bunnplater.
  • Lavt vedlikehold.
  • Bunnplate med slitestål eller basalt elementer.
  • Fjærstramming av kjede.
  • Lav byggehøyde.
  • Varierende kjede design for å være tilpasset bulkmaterialet.
  • Indikator på kjedestramming.
  • Mulighet for bruk under vann.

Som et krav fra noen materialer, blir transportørhuset delt i en overpart og en underpart med en tett sliteplate. Transporten foregår da normalt på overpart og retur på underpart.

Alle kjeder er senkesmidd høyfast stål, utrustet med sveiste eller boltede medbringer Boltleddene er settherdet for å øke levetiden.

Kjeder og bolter kan bli levert i rustfritt stål med utskiftbare foringer hvis bulkmaterialet krever det

Typisk for treflis, aske, delvis flytende eller viskøst material


Snakk med oss

Jørgen Smith
Jørgen Smith
Salg Industri
+47 94 82 59 01

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser