Aluminiumsproduksjon – badprosessering

Tratec Agdermaskin har ansvaret for konstruksjon, produksjon og installasjon av hovedkomponentene i badprosesseringsanlegget som bygges i Hydro Aluminium Karmøys nye pilotanlegg.

Dette anlegget håndterer badet (kryolitten) fra det kommer grovknust i fra elektrolyse cellen hvor brukte anoder byttes ut, til den igjen ligger ferdig knust og siktet i silo for ny bruk.

I et badprosess anlegg inngår det normalt knusere, siktemaskiner, metalutskillere og transportører for horisontal og vertikal transport samt siloer og utmatersystemer. Tratec Agdermaskin har konstruert utstyr for badhåndtering til flere aluminiumsverk i Norge og i utlandet. 

Til de samme aluminumsverkene har Tratec Agdermaskin også hatt leveransen av sentrale deler i anodeproduksjonen.

Tratec Agdermaskin er en ledende leverandør av teknologi og systemer for håndtering av materiale for aluminiumsfabrikker.

Snakk med oss

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt