Serviceoppdrag på Eramet Titanium & Iron sitt smelteverk.

Et serviceoppdrag med HMS i høysete!
Serviceoppdrag på Eramet Titanium & Iron sitt smelteverk.

Siden mars har vi vært på serviceoppdrag hos Eramet Titanium & Iron sitt smelteverk i Tyssedal. På smelteverket har vi utført service og vedlikehold, samt diverse ombygginger og utbedringer av maskiner. Arbeidet har i hovedsak bestått i gjennomgang av transportbånd, hvor vi lager en servicerapport og utbedrer feil og mangler som blir oppdaget underveis.

På slike oppdrag er det viktig å ivareta gode HMS rutiner og ha fokus på at vi utfører arbeidet på en sikker og forsvarlig måte. Hos Eramet er det et bredt spekter av utstyr, og under en slik revisjonsstans pågår det mye arbeid fra mange aktører rundt om i fabrikken. Det er derfor svært viktig at sikkerhetstiltak og kommunikasjon mellom kontraktører og innleieansvarlig følges opp på en god måte. Ved å følge rutiner og ha god kommunikasjon forhindrer vi skader på personell og utstyr.

Vi i Tratec har over 75 års erfaring med service og produksjon av massehåndteringsutstyr, og vår kunnskap danner grunnlag for et godt HMS arbeid.

I tillegg til vår lange erfaring, gjennomfører alle ansatte i Tratec Solutions intern opplæring, før et slik prosjekt starter. Utstyr og maskiner blir ikke benyttet før dokumentert opplæring er gjennomført og signert. Vårt fokus er at når beslutninger tas og prosesser settes i gang, skal både ansatte og kunde være trygg på at HMS er ivaretatt i alle ledd.

ETI’s adm. dir., Fernando Ramos sier:

«Bedriften i Tyssedal setter stor pris på de langvarige samarbeidet vi har hatt med Tratec, og under årets revisjonsstans. Tratec har vist høy kompetanse og positive fokus på sikkerhet».

Snakk med oss

Rune Støylen
Rune Støylen
Leder service & ettersalg
+47 90 99 09 39

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser